ભારત નો ખેડુ : ખેડૂતોની માર્મિક પરિસ્થિતિ

Hits: 46ભારત એક ખેતીપ્રધાન દેશ છે. દેશ ની 80 ટકા વસ્તી ખેતી પર નિર્ભર છે. એનો…

અંધશ્રદ્ધા ના મૂળ માં અજ્ઞાનતા

Hits: 27પશ્ચિમના વિકસીત દેશો વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો અને ટૅકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી, માનવજીવનને વધારે સુખસગવડભર્યું બનાવે એવાં જીવન…

સરદાર સાહેબ ને બીડી નું વ્યસન હતું. તેમણે આ કારણ થી છોડી હતી બીડી

Hits: 102ખેડા જીલા ના રાસ ગમે એક સભા ને સંબોધન કરતી વખતે સરદાર સાહેબ ની ધરપકડ…

જાહેર વહીવટ અને અમલદારશાહી વચ્ચેનો તફાવત

Hits: 71કોર્પોરેટ ફ્રી એન્ટરપ્રાઇઝ, સોસાયટીઓ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન ફ્રેમવર્કના ઝડપી વૈશ્વિકરણ અને ખુલ્લા અધિકારીઓની ભૂમિકામાં વધારાની અનેકપક્ષીય…

error: Content is protected !!