શાંત ગુજરાતમાં અશાંત ધારો હવે વધુ કડક, નવો અશાંત ધારો કોના માટે? એ બધું જે તમે જાણવા માગો છો……

Hits: 566 સરકારની મંજૂરી વિના થયેલી મિલકતની લે-વેચ હવે ગેરકાયદેસર ગણાશે સંપત્તિની લે-વેચ પર સરકારની નજર…

શું હેલ્મેટ પહેરવાનું ફરજિયાત છે? શું ભારતમાં હેલ્મેટ પહેરવાનો કાયદો છે?

Hits: 434હેલ્મેટ પહેરીને વાહન ચલાવવું કાયદા દ્વારા ફરજિયાત છે, જે 1988 નું મોટર વ્હિકલ્સ એક્ટ અને…

લાયસન્સ કે RC બુક ન હોય તો પોલીસ તાત્કાલિક મેમો ફાડી ન શકે, જાણો આ છે કાયદો…

Hits: 17971 સપ્ટેમ્બર 2019થી RTOએ દેશમાં ટ્રાફિકના નવા નિયમો લાગૂ કર્યા છે. જેના કારણે લોકોને કોઈને…

ગુજરાત માનવાધિકાર આયોગ માં ફરિયાદ પર કામગીરી કઈ રીતે કરવામાં આવે છે.

Hits: 175શું ફરિયાદ કોઈ પણ ભાષામાં હોઈ શકે? તેઓ અંગ્રેજી, ગુજારાતી અથવા હિન્દીમાં હોઈ શકે છે.…

ગુજરાત રાજ્ય માનવાધિકાર આયોગ વિષે પ્રાથમિક માહિતી

Hits: 182ગુજરાત રાજ્ય માનવાધિકાર આયોગની રચના ગુજરાત રાજ્ય માનવાધિકાર આયોગની રચના ગૃહ વિભાગની સૂચના નંબર GG/52/2006/HRC/1094/…

પોલીસ ક્રૂરતા અને પોલીસ ગેરવર્તન અંગે ફરિયાદ કરવાની રીતો વિષે જાણો……..

Hits: 252પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા ક્રૂરતા અથવા ગેરવર્તન અંગે ફરિયાદ કરવાની ત્રણ રીત છે: (1) આંતરિક ફરિયાદો,(2)…

કામના સ્થળે સ્ત્રીઓ પર જાતીય સતામણી થતી હોય તો શું કરવું? કાયદાની કઈ જોગવાઈ લાગુ પડે?

Hits: 128“The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention and Redressal) Act,2013,” માં વિશાખા જ્જ્મેંટની જેમજ…

બાળ લગ્નો : અસરો, કારણો અને તેને અટકાવવાના પગલા

Hits: 53ભારતીય સમાજોમાં બાળલગ્નો સામાન્ય રીતે સામાજિક રીતિરિવાજ તરીકે કરવામાં આવે છે, જેમાં યુવાન બાળક (સામાન્ય…

સીવીલ પ્રોસિઝર કોડ હેઠળ સાક્ષીઓના નિવેદનો ની નોંધ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે.

Hits: 116સાક્ષીઓના નિવેદન સિવિલ પ્રોસિજર કોડના ઓર્ડર XVIII ના નિયમ 4 થી 16 માં જણાવેલ છે.…

કોર્ટમાં ચાલતા કોઈપણ કેસમાં સાક્ષીઓના નિવેદનો ક્યાં કાયદા અન્વયે અને કઈ રીતે લેવામાં આવે છે?

Hits: 147ભારતીય પુરાવા અધિનિયમની કલમ 135 એ હાજર સાક્ષીઓના નિવેદન નોંધવા સંબંધિત છે. ગુનાહિત કાર્યવાહી સંહિતામાં…

error: Content is protected !!