ગુજરાત માં દારૂ રાખવા/પીવા ની પરમીટ કઈ રીતે મળે છે ? જાણો તમામ વિગતો….

Hits: 1043

ગુજરાત માં સામાન્ય રીતે દારૂ પીવા કે રાખવા સામે પ્રતિબંધ છે. પરંતુ કેટલાક કારણોસર વિદેશી દારૂ રાખવા અને પીવા ની પરવાનગી સરકારી વિભાગો દ્વારા આપવામાં આવે છે. જો તમે ગુજરાત માં દારૂ પીવા કે રાખવા માંગતા હોય તો તમારે નિયમ 64 હેઠળ સ્વાસ્થ્ય પરમિટ મેળવવી પડે છે. આવી પરમીટ મેળવવા માટે સરકાર દ્વારા કેટલાક નિયમો બનાવવા માં આવ્યા છે.

મુંબઇ વિદેશી દારૂ નિયમો, 1953 ના નિયમ 64 હેઠળ ગુજરાત રાજયમાં વસતી વ્યકિતઓને પોતાનું આરોગ્ય જાળવવા અથવા નિભાવવા માટે ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ કબજામાં રાખવા, વાપરવા અને ઉપભોગ માટે નીચે જણાવેલ કાર્યપધ્ધતિ અનુસર્યેથી સ્વાસ્થ્ય પરમિટ મળી શકે છે.પરમીટ મેળવવા ના જરૂરી પુરાવા:

(૧) અરજદાર વ્યકિતએ 25 (પચ્ચીસ) વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ કરેલ હોવી જોઇશે.
(૨) અરજદારની માસિક આવક રૂ. 25,૦૦૦/- કરતાં વધુ હોવી જોઇશે.
(૩) અરજદાર રાજય સરકારના કર્મચારી છે કે કેમ અથવા કોઇ સ્થાનિક સત્તામંડળ કે વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ કે રાજય સરકાર દ્વારા સ્થાપેલ બોર્ડ કે કમિટીના કોઇ સભ્ય છે કે કેમ તે જણાવવું જોઇશે.

નિર્ધારીત ફી:

અરજી ફોર્મની ફી: વિના મૂલ્યે
પ્રોસેસ ફી: રૂ/. 2000/-
આરોગ્ય તપાસણી ફી: રૂ/. 2000/-

અરજી ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું અને ક્યાં આપવું:

(1) અરજી ફોર્મમાંની વિગતો ભરવી
(2) અરજદારે રૂ. 3/- ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે અરજી ફોર્મ ભરવું
(3) અરજી સાથે જરૂરી પુરાવા જોડવા

અરજી ફોર્મ પૂરું ભરાઈ જાય અને પુરાવા જોડી ને અરજી ફોર્મ નશાબંધી આબકારી કચેરી પર જમા કરાવવાનું રહેશે. જે ફોર્મ બાદમાં સંબંધિત જિલ્લાના એરીયા મેડિકલ બોર્ડ તરફે મોકલવામાં આવશે.

આરોગ્ય તપાસણી માટેના સેન્ટર:

આરોગ્ય તપાસણી માટે રાજ્ય માં 6 સેન્ટરો નક્કી કરવા માં આવ્યા છે જ્યાં આ તપાસણી કરવા માં આવે છે. જેમાં સુરત, અમદાવાદ, વડોદરા, ભાવનગર, રાજકોટ અને ગાંધીનગર નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય અન્ય કોઈ પણ જગ્યા એ આવી કામગીરી કરવામાં આવતી નથી.

એરીયા મેડિકલ બોર્ડ ના સભ્યો:

(1) રિજિયોનલ ડેપ્યુટી કલેકટર
(2) મેડિકલ સુપ્રિટેન્ડન્ટ
(3) મેડિકલ કોલેજ ના ડીન

અરજી સાથે જોડવાના પુરાવા:

(1) પોતાના કૌટુંબિક તબીબનું પ્રમાણપત્ર.
(2) પોતાની ઉંમરનો પુરાવો.
(3) જે-તે જિલ્લા ખાતે રહેઠાણનો પુરાવો.
(4) આવકનો પુરાવો.
(5) જે-તે રોગ માટે પોતે લીધેલ સારવાર અંગેના જરૂરી આધારો, જો આવી સારવાર લીધેલ હોય તો, રજૂ કરવાના રહેશે.

અરજી ના નિકાલ ની સમય મર્યાદા:

ઉપર્યુકત તમામ આધારો રજૂ કર્યેથી અરજદારની અરજીનો એક માસમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.

પરવાનગી માટે જથ્થ:

હાલ આ પ્રકારની પરમિટ હેઠળ નીચે મુજબના જથ્થા માટે પરવાનગી આપી શકાય છે. –

ઉંમર: 25 વર્ષથી વધુ અને 50 વર્ષ સુધીની.
મળવાપાત્ર યુનિટ પ્રતિ માસ: ૩ (ત્રણ)

ઉંમર: ૫૦ વર્ષથી વધુ અને ૬૫ વર્ષ સુધીની.
મળવાપાત્ર યુનિટ પ્રતિ માસ: ૪ (ચાર)

ઉમર: ૬૫ વર્ષથી વધુ.
મળવાપાત્ર યુનિટ પ્રતિ માસ: ૫ (પાંચ)

પરમિટ મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચેના દરે ફી ભરપાઇ કરવાની થશે.

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી: રૂ. 2000/-

આ ફી મુખ્ય સદર 0039 રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, 105(ખ) પરદેશી દારૂ અને સ્પિરિટ (2) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

ફોર્મ ભરતી વખતે રાખવાની કાળજી:

ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

શરતો:

(1) પરમિટની મુદત પુરી થયેથી ઉપર (ક), (ક-1) અને (ક-2) પાસે જણાવેલ કાર્યવાહી ફરીથી કરવાની રહેશે.
(2) અરજદારને મંજૂર કરેલ વિદેશી દારૂનો જથ્થો રાજયમાંના વિદેશી દારૂના માન્ય વેન્ડર્સ લાઇસન્સદાર પાસેથી જ ખરીદવાનો રહેશે.
(3) આવી પરમિટની મુદત, નિયમોને અધીન રહીને એરીયા મેડિકલ બોર્ડ દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવે તેટલા સમયની રહેશે.
(4) પરમિટ કાઢી આપ્યા બાદ તેને લગતા પ્રકરણના કાગળો રાજય તબીબી મંડળમાં મોકલી આપવાની નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી કચેરી, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદને ઉપર જણાવેલ નિયમોના નિયમ 66 હેઠળ સત્તા રહેલી છે.
(5) પરમિટની શરતોનો ભંગ થવાથી તે રદ કરવાને કે મોકૂફ રાખવાને પાત્ર છે. વળી, આવી રીતે શરતોનો ભંગ થવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, 1949 ની કલમ 65 હેઠળ પ્રથમ ગુના માટે છ માસની કેદ અને રૂ. 500/- ના દંડની સજા થઇ શકે છે. બીજા, ત્રીજા વિગેરે ગુનામાં ઉત્તરોત્તર વધુ સજાની જોગવાઇ છે

આ પરમિટ અંગે વિશેષ માહિતી મેળવવા માટે અને કાયદાકીય માર્ગદર્શન માટે તેમજ કાયદાકીય પ્રોસેસ માટે અમારો સંપર્ક કરો.

Facebook Comments

તમે લેખ www.kdsheladiya.com ના માધ્યમથી વાંચી રહ્યા છો, અમારો લેખ વાચવા બદલ આપનો આભાર. જો તમને લેખ ગમ્યો હોય તો શેર કરી વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડો અને તમારા પ્રતિભાવો કોમેન્ટમાં આપજો.

જાહેર સૂચના: કોઈ પણ વ્યક્તિ-વેબસાઈટ કે સોશિયલ મીડિયા યુઝરે અમારો આ આર્ટિકલ અમારી લેખિત પરવાનગી વિના કોપી કરવો નહિ કે આ આર્ટિકલ નો કોઈ પણ ભાગ પોતાના નામે અથવા નામ વગર પોતાના પેજ, બ્લોગ, વેબસાઈટ કે સોશિયલ મીડિયા માં મુકવો કે પ્રકાશિત નહિ. અથવા તો અમારા આર્ટિકલ ને ક્રેડિટ માં નામ આપી કોપી કરવો નહિ કે ક્યાંય પ્રકાશિત કરવો નહિ. જો તેમ છતાંય તમે આ સૂચના નું ઉલ્લંઘન કરશો તો તમારા વિરુદ્ધ ફોજદારી ફરિયાદ કે કોપી રાઈટ એક્ટ મુજબ ફરિયાદ કરવામાં આવી શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!