ગુજરાત માં દારૂ પીવા ની ગ્રુપ / પાર્ટી માટે ની પરમીટ કેવી રીતે મળશે ? જાણો સંપૂર્ણ માહિતી…..

Hits: 146

સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગના તા.21-12-2006 ના જાહેરનામા ક્રમાંક: જીજી/137/2006/વદર/2006-2952/ઇ.1 હેઠળ કોઇપણ રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય કન્‍વેન્‍શન, કોન્‍ફરન્‍સ, વ્યવસાયિક કે શૈક્ષણિક સંમેલનમાં ભાગ લેતા અને ગુજરાત રાજ્યમાં વસવાટ ન કરતા હોય તેવા સભ્યો, ડેલીગેટ કે પ્રતિનિધિઓને વિદેશી દારૂની ગ્રુપ પરમિટ આપવા અંગે જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. આવા સભ્યો, ડેલીગેટ કે પ્રતિનિધિઓ માટે વિદેશી દારુ ખરીદ કરવા, કબજામાં રાખવા, વાપરવા અને ઉપભોગમાં લેવા માટે નીચે જણાવેલ કાર્યપધ્ધતિ અનુસર્યેથી ગ્રુપ પરમિટ મળી શકે છે:-

(ક) રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય કન્‍વેન્‍શન, કોન્‍ફરન્‍સ, વ્યવસાયિક કે શૈક્ષણિક સંમેલનના આયોજકએ નિયત નમૂનામાં જે – તે જિલ્લા કચેરી ખાતે અરજી કરવાની રહેશે. આ અરજી ફોર્મમાંની વિગતો ભરી, અરજદારે રૂ. 3/- ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે અરજી ફોર્મ જે-તે કચેરીએ પરત કરવાનું રહેશે. આવી અરજીની સાથે રૂ. 5,000/- ની ફી ભરપાઈ કરવાની રહેશે. આ ફી મુખ્ય સદર 0039 રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, 105 (ખ) પરદેશી દારૂ અને સ્પિરિટ (2) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.(ખ) સંબંધિત જિલ્લા અધિકારી અરજીની વિગતોની ચકાસણી કરશે. આવી ચકાસણીના અંતે તેમને યોગ્ય જણાય તો અરજી કરનાર આયોજક, સંસ્થા કે સરકારી મંડળના નામે વિદેશી દારૂની ગ્રુપ પરમિટ કાઢી આપશે. નીચે જણાવેલ શરત ખાસ જોવા વિનંતી.

(ગ) આવી ગ્રુપ પરમિટની મુદત જે-તે બેઠક કે સંમેલન પુરતી જ રહેશે.

(ઘ) ગ્રુપ પરમિટ હેઠળ મંજૂર થયેલ વિદેશી દારૂનો જથ્થો વિદેશી દારૂના માન્ય વેન્‍ડર્સ લાઇસન્‍સદાર પાસેથી જ ખરીદ કરવાનો રહેશે. શરત – પરમિટની શરતોનો ભંગ થવાથી, તેનો હેતુ અસ્તિત્વમાં ન રહેવાથી કે પરમિટ ખોટી રજૂઆત કરીને મેળવેલ હોય તે સંજોગોમાં, તે રદ કરવાને કે મોકૂફ રાખવાને પાત્ર છે. વળી, આવી રીતે શરતોનો ભંગ થવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, 1949 ની કલમ 65 હેઠળ પ્રથમ ગુના માટે છ માસની કેદ અને રૂ. 500/- ના દંડની સજા થઇ શકે છે. બીજા, ત્રીજા વિગેરે ગુનામાં ઉત્તરોત્તર વધુ સજાની જોગવાઇ છે.

નોંધ: આ પરમિટ અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.Facebook Comments

તમે લેખ www.kdsheladiya.com ના માધ્યમથી વાંચી રહ્યા છો, અમારો લેખ વાચવા બદલ આપનો આભાર. જો તમને લેખ ગમ્યો હોય તો શેર કરી વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડો અને તમારા પ્રતિભાવો કોમેન્ટમાં આપજો.

જાહેર સૂચના: કોઈ પણ વ્યક્તિ-વેબસાઈટ કે સોશિયલ મીડિયા યુઝરે અમારો આ આર્ટિકલ અમારી લેખિત પરવાનગી વિના કોપી કરવો નહિ કે આ આર્ટિકલ નો કોઈ પણ ભાગ પોતાના નામે અથવા નામ વગર પોતાના પેજ, બ્લોગ, વેબસાઈટ કે સોશિયલ મીડિયા માં મુકવો કે પ્રકાશિત નહિ. અથવા તો અમારા આર્ટિકલ ને ક્રેડિટ માં નામ આપી કોપી કરવો નહિ કે ક્યાંય પ્રકાશિત કરવો નહિ. જો તેમ છતાંય તમે આ સૂચના નું ઉલ્લંઘન કરશો તો તમારા વિરુદ્ધ ફોજદારી ફરિયાદ કે કોપી રાઈટ એક્ટ મુજબ ફરિયાદ કરવામાં આવી શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!