ગુજરાત માં દારૂ પીવા ની ગ્રુપ / પાર્ટી માટે ની પરમીટ કેવી રીતે મળશે ? જાણો સંપૂર્ણ માહિતી…..

Hits: 135સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગના તા.21-12-2006 ના જાહેરનામા ક્રમાંક: જીજી/137/2006/વદર/2006-2952/ઇ.1 હેઠળ કોઇપણ રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય કન્‍વેન્‍શન, કોન્‍ફરન્‍સ,…

દારૂ કે જુગાર ના કેસ માં કોઈ પોલીસ અધિકારી ને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે તો, તે અંગે ના શું નીતિ નિયમો છે… જાણો…

Hits: 464દારુ જુગાર કે નશીલા પદાર્થોની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ અટકાવવામાં ઉદાસીનતાને કારણે તેમજ લાંચ રૂશ્વતના કેસમાં સંડોવાયેલ…

પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી જયારે કોગ્નીઝેબલ ગુન્હાની ફરિયાદ નોંધવાની ના પાડે ત્યારે શું કરવું?

Hits: 337પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી જયારે કોગ્નીઝેબલ ગુન્હાની ફરિયાદ નોંધવાની ના પાડે ત્યારે તાલુકા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને ફરિયાદ આપી…

error: Content is protected !!