વિકલાંગ વિધવા બહેનોને મકાન સહાય, વિકલાંગના કુટુંબીજનને વીમા સહાય યોજના, વિકલાંગ લગન સહાય યોજના

Hits: 172વિકલાંગ વિધવા બહેનોને મકાન સહાય વિકલાંગ વિધવા બહેનને મકાન સહાય મેળવવાની પાત્રતા: ૧૮ થી ૬૦…

વિકલાંગ વ્યક્તિઓને એસ.ટી. બસમાં મફત મુસાફરી કરવાની યોજના

Hits: 252એસ.ટી.બસમાં મફત મુસાફરી કરવાની પાત્રતા રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરાયેલ આવક રૂ. ૨.૫૦ લાખથી ઓછી…

સમાજ સુરક્ષા ખાતાની કલ્યાણલક્ષી વિવિધ યોજનાઓની માહિતી

Hits: 206સમાજ સુરક્ષા ખાતાની પ્રવૃત્તિઓ મુખ્યત્વે સમાજના નબળા વર્ગો જેવા કે અનાથ, નિરાધાર, ગુન્હાવૃત્તિ તરફ વળેલા…

ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના

Hits: 112ભારત દેશમાં મહિલાઓને જરૂર જેટલો પૌષ્ટિક આહાર મળતો નથી. દેશમાં અડધો અડધ મહિલાઓ ફિકાશવાળી છે…

કામના સ્થળે સ્ત્રીઓ પર જાતીય સતામણી થતી હોય તો શું કરવું? કાયદાની કઈ જોગવાઈ લાગુ પડે?

Hits: 121“The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention and Redressal) Act,2013,” માં વિશાખા જ્જ્મેંટની જેમજ…

બાળ લગ્નો : અસરો, કારણો અને તેને અટકાવવાના પગલા

Hits: 51ભારતીય સમાજોમાં બાળલગ્નો સામાન્ય રીતે સામાજિક રીતિરિવાજ તરીકે કરવામાં આવે છે, જેમાં યુવાન બાળક (સામાન્ય…

મહિલાઓના અનુસંધાનમાં ભારતીય બંધારણીની જોગવાઈઓ

Hits: 104ભારતનું બંધારણ સ્ત્રીઓને ફક્ત સમાનતા જ આપતું નથી;પરંતુ મહિલાઓની તરફેણમાં તે રાજયને સમર્થ બનાવે છે.…

વિધવા મહિલાઓને આર્થિક સહાય યોજનાનો લાભ કેવી રીતે અને કયાંથી મળશે સંપૂર્ણ માહિતી વાંચો અને શેર કરો

Hits: 1930રાજ્યમાં વિધવા મહિલાઓને આર્થિક સહાય માટેની અનેક યોજનાઓ ઉપલબ્ધ છે. આ યોજનાઓ થકી તેમના જીવનમાં…

મહિલાઓના કાયદા: ઘરેલું હિંસાના પ્રકારો

Hits: 222જ્યારે મોટાભાગના લોકો ઘરેલું હિંસા વિશે વિચારે છે, ત્યારે તેઓ એવી પરિસ્થિતિની કલ્પના કરે છે…

લગ્ન બાદ જાતિય સંબંધ ન બંધાયો હોય તો તેના આધારે દંપત્તિને છૂટાછેડા મળી શકે છે: બોમ્‍બે હાઇકોર્ટ

Hits: 92લગ્ન બાદ એકપણ વખત જાતિય સંબંધ ન બંધાયો હોય તો તેના આધારે દંપત્તિને છૂટાછેડા મળી…

error: Content is protected !!